Klub

Těžko dohledat, kdy byl v Čechách založen první společenský klub, ve kterém se scházeli lidé, které spojoval zájem o určité kulturní, společenské a sportovní aktivity. Bez problémů lze ovšem najít první takovéto společenské zařízení na plzeňské Roudné, kde je na jednom místě Klub, vinotéka a galerie. Ano tady se budou\pořádají \společenská setkání. Lze zde připravit pro sebe a své přátele rodinné i firemní akce, konference i reprezentativní firemní jednání, svatby, oslavy narozenin, soukromé oslavy a nejrůznější kulturní a společenské akce. Jeho součástí není jen vinotéka, galerie, ale i venkovní terasa. Klub je vybaven moderní projekční technikou. Otvírá se nejen pro obyvatele Roudné, pro podnikatele, kteří zde mají provozovny a sídla svých firem, ale I pro co nejširší plzeňskou veřejnost.

Členství v klubu Členem klubu se může stát na základě schválené žádosti každý žena i muž. Ten kdo dosáhl věkové hranice 18-ti let. Po přijetí do klubu a podpisu stanov obdrží certifikát o členství a klubovou kartu která ho opravňuje ke vstupu a slevám které jsou součástí stanov klubu. Člen klubu je povinen při předání číslované klubové karty zaplatit zápisné ve výši 1000,- Kč která ho opravňuje ke vstupu a výhodám. Člen klubu má při nákupu vín ve vinotéce nárok na slevu 10 % z platného ceníku vinotéky. Tato sleva se zvyšuje podle odkoupeného množství v kalendářním roce. Člen klubu má při pronájmu klubových prostor, prostor vinotéky a galerie pro rodinné oslavy, setkání přátel a jiném akce, i firemní, které bude chtít v těchto prostorách pořádat nárok na slevu z ceníku pronájmů. Člen klubu má slevu ze vstupného na veškeré akce pořádané klubem, vinotékou a galerií. Tyto slevy a výhody jsou dány stanovami klubu. Pozvánky na akce klubu

"Přátelství je dcerou cnosti."   
                                                            Francisco José de Goya y Lucientes španělský malíř a rytec romantismu